Nasjonalt hjelpetiltak og kompetansesenter mot menneskehandel

Trenger du hjelp?

24 TIMER I DØGNET

Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel.
Vi tar imot henvendelser fra alle som kommer i kontakt med menneskehandel
–  både konkrete saker og generelle spørsmål.

Are you being exploited?

Press for more information in your preferred language.

OM MENNESKEHANDEL

Menneskehandel forekommer når en person ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter noen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid og tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av vedkommendes organer, med det formål å oppnå økonomisk vinning eller andre fordeler.

OM ROSA

ROSA står for
Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse.

ROSA bistår ofre for menneskehandel og drifter hjelpetelefonen mot menneskehandel i Norge.

ROSA ble opprettet 1. januar 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet i Norge, i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005, og har siden blitt videreført i regjeringenes senere handlingsplaner. Den seneste handlingsplanen fra 2016 finnes her.  ROSAs mandat er å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til personer over 18 år utnyttet i menneskehandel, samt veilede og informere de ansatte på bostedene som daglig bistår de utsatte.

ROSA Norge på fagdag om menneskehandel i Stavanger

AKTUELT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

AKTUELT

ROSA Norge på fagdag om menneskehandel i Stavanger
ROSA Norge - på FN konferanse i New York
ROSA Norge - OSCE in Vienna